۲۹

اردیبهشت ۱۳۹۴

قرعه کشی بزرگ کاپ کیش

قرعه کشی بزرگ کاپ کیش برگزار گردید و شرکت سبزان بعنوان اسپانسر حضور داشت.

۲۹

اردیبهشت ۱۳۹۴

سمپلینگ سبزان

سمپلینگ سبزان با استقبال هموطنان عزیز و پرشور برگزار گردید.

۲۹

اردیبهشت ۱۳۹۴

سبزان در مسابقات آفرود

سبزان در مسابقات آفرود با شکوه تر از همیشه برگزار شد و یک روز پر انرژی با حضور شرکت کنندگان انجام شد.

۲۹

اردیبهشت ۱۳۹۴

مراسم قرعه کشی

مراسم قرعه کشی کاپ کیش و حضور دوسداران سبزان با استقبال گرمی انجام شد.

۲۹

اردیبهشت ۱۳۹۴

سبزان

سمپلینگ سبزان در پیست شمشک و مسابفات اسکی